Kansspelbelasting

kansspelbelasting komt voor rekening van de prijswinnaar of, als u daarvoor kiest, voor rekening van u. Als de kansspelbelasting voor rekening van de prijswinnaar komt, houdt u de kansspelbelasting in op de prijs. U betaalt namens de prijswinnaar de kansspelbelasting aan ons. Als organisator van het kansspel kunt u er ook voor kiezen de kansspelbelasting voor uw eigen rekening te nemen. De prijswinnaar heeft dan een extra voordeel.

Kansspelbelasting berekenen

U berekent de kansspelbelasting over de waarde van de gewonnen prijs. De eventuele inleg en kosten die de prijswinnaar heeft gemaakt, mag u niet van de waarde aftrekken. Als de prijs een geldbedrag is, dan is de waarde van de prijs gelijk aan dit bedrag. Bestaat de prijs uit een product of dienst, dan gaat u voor de berekening van de kansspelbelasting uit van de waarde in het economische verkeer. De waarde is dan de prijs waarvoor u het product in de winkel kunt kopen. Bij nieuwe personenauto’s gaat u uit van een waarde van 85% van de catalogusprijs.

  • Tarief :De kansspelbelasting is 29% van de waarde van de prijs.

Hoe u de kansspelbelasting berekent, hangt af van wie deze belasting betaalt:

  • De winnaar betaalt de kansspelbelasting.
    In dit geval berekent u de kansspelbelasting over de waarde van de prijs.
  • U betaalt de kansspelbelasting.
    In dit geval berekent u de kansspelbelasting door de waarde van de prijs te vermenigvuldigen met 100/71.

Voorbeeld 1: de winnaar betaalt de kansspelbelasting. U organiseert een kansspel en stelt een prijs van € 3.000 ter beschikking. De kansspelbelasting is € 3.000 x 29% = € 870. U houdt de kansspelbelasting in op de prijs en de prijswinnaar krijgt € 2.130. U betaalt de kansspelbelasting aan ons.

Voorbeeld 2: u betaalt de kansspelbelasting. U organiseert een kansspel en stelt een prijs van € 3.000 ter beschikking. U spreekt met de prijswinnaar af dat u de kansspelbelasting voor uw rekening neemt. De prijswinnaar krijgt € 3.000. De kansspelbelasting is € 3.000 x 100/71 = € 4.225 x 29% = € 1.225. U betaalt de kansspelbelasting aan ons.

bron: www.belastingdienst.nl