Promotionele kansspelen

Promotionele kansspelen biedt alle informatie over; Kansspelen, de wet op kansspelen (wok), de gedragscode kansspelen en de laatste nieuwtjes

In het linkermenu vind je alle informatie en wetten die er zijn. In het rechter menu een aantal handige pdf’s. Kijk rustig rond op de site en krijg eenvoudig alle informatie over kansspelen die er is.

Alvast een aantal pointers:

 1. Kansspelbelasting betaal je vanaf €454
 2. De kansspelbelasting bedraagt 29%
 3. Poker is een illegaal kansspel behalve bij Holland Casino. (vooralsnog)
 4. Er zijn een aantal legale kansspelaanbieders te weten:
  1. Staatsloterij
  2. De Lotto
  3. Postcodeloterij
  4. Holland Casino
  5. Bankgiroloterij
  6. Vriendenloterij
  7. Samenwerkende Non-profit Loterijen (Jantje Beton, Grote Clubactie, KWF Kankerbestrijding, de Zonnebloem, Scouting Nederland Fonds)
 5. Online kansspelen en (poker, casinospellen, voetbalspelen) zijn voorlopig illegaal, behalve bij Holland Casino of de Lotto. Bij alle andere online casino aanbieders zijn ze in strijd met de wet.
 6. De kansspel wet gaat in 2015 verruimt worden. Dit houdt in dat online gokken (gokken op afstand) en andere kansspelen legaal worden binnen een uitgebreid vergunningsstelsel.
 7. Promotionele kansspelen kunnen gehouden worden tot een bedrag van €100.000
 8. Promotionele kansspelen mogen maximaal 13 keer per jaar plaatsvinden (opgetelde waarde van de prijs).
 9. Promotionele kansspelen kunnen door iedereen georganiseerd worden buiten de standaard vergunning.

Laatste update kansspel wetgeving:

Staatssecretaris Dijkhoff zet modernisering kansspelbeleid door

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie zet de ingezette modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid door. Net als de meeste fracties in de Tweede Kamer vindt Dijkhoff dat kansspelverslaving moet worden voorkomen en illegaal gokken tegengegaan moet worden. Dat schrijft Dijkhoff vandaag aan de Tweede Kamer.

Het reguleren en moderniseren van kansspelen op afstand is essentieel. Bijna een miljoen Nederlanders nemen al deel aan online kansspelen, zonder de bescherming van een gereguleerd stelsel. Handhaving van het bestaande verbod is feitelijk niet mogelijk door het grote online aanbod en het grensoverschrijdende karakter.

De staatssecretaris wil het kansspelbeleid moderniseren, zoals in veel Europese landen al is gebeurd, omdat zich op de markt genoeg geschikte en betrouwbare aanbieders bevinden met kennis en ervaring op het gebied van kansspelverslaving. Deze aanbieders willen zich conformeren aan Nederlandse regelgeving. Feit is ook dat verreweg de meeste deelnemers aan kansspelen op afstand recreatieve spelers zijn. Met het wetsvoorstel worden de risico’s zo goed mogelijk beteugeld.

In de nota naar aanleiding van het verslag dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd gaat Dijkhoff ook nader in op de lagere regelgeving. Zo wordt stevig ingezet op het voorkomen van kansspelverslaving. Aanbieders hebben op grond van de Nederlandse regelgeving een zorgplicht die uniek is in Europa. Ze moeten achtereenvolgens de speler informeren, hem of haar inzicht geven in diens speelgedrag, het speelgedrag observeren en analyseren en indien nodig ook interveniëren bij risicovol speelgedrag.

Dijkhoff laat weten dat er tussen 6 en 22 uur geen kansspelen via open tv-zenders mogen worden aangeboden. Daarnaast kondigt de staatssecretaris aan dat alleen betrouwbare aanbieders in aanmerking komen voor een vergunning. Aanbieders die eerder al een boete van de kansspelautoriteit hebben gekregen voor het onmiskenbaar richten van hun aanbod op de Nederlandse markt worden niet betrouwbaar geacht en komen dus niet in aanmerking voor een vergunning.

Het Beleid voor 2015: Kabinet moderniseert kansspelbeleid

De ministerraad heeft ingestemd met het plan van staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie om het kansspelbeleid te hervormen. De ministerraad heeft ingestemd met toezending aan de Tweede Kamer van het wetsvoorstel Kansspelen op afstand en de visie op de toekomst van de loterijen- en casinomarkt.

Op 3 terreinen wordt het beleid gemoderniseerd. Allereerst worden online kansspelen per 2015 gereguleerd, zodat spelers veilig en verantwoord kunnen spelen bij aanbieders waarop toezicht mogelijk is. Daarnaast worden de loterijmarkt en de casinomarkt hervormd. Holland Casino wordt per 2017 geprivatiseerd. Aan aanbieders van loterijen wordt de ruimte gegeven om meer te innoveren. Ook de maatschappelijke goede doelen, die jaarlijks ruim € 580 miljoen ontvangen vanuit de loterijensector, zullen hiervan profiteren. Het belang van de samenleving bij een goed functionerend loterijstelsel is daarom groot.

Het kabinet kiest voor een systeem waarbij de doelstellingen van het kansspelbeleid (voorkomen van kansspelverslaving, consumentenbescherming en het tegengaan van fraude en overige criminaliteit) niet meer worden bereikt door het aanbod te beperken, maar door strikte vergunningsvoorwaarden en strenge handhaving door de Kansspelautoriteit (Ksa). Na de oprichting van de Ksa in 2012, is hiermee een volgende stap in de modernisering van het Nederlandse kansspelbeleid gezet.

Kansspelen op afstand

Vanaf 2015 wordt het in Nederland, net als in veel andere EU-landen, mogelijk om een vergunning te krijgen voor het aanbieden van online kansspelen zoals poker, casinospelen en sportweddenschappen.

De huidige wet op de kansspelen (Wok) is al bijna 50 jaar oud. Modernisering is nodig. Momenteel verbiedt de wet het aanbieden van kansspelen zonder vergunning. Voor het aanbieden van kansspelen op afstand is het momenteel op basis van de Wok niet mogelijk om een vergunning aan te vragen. Spelers zijn daarom aangewezen op het illegale aanbod, waarop weinig toezicht mogelijk is. Het wetsvoorstel Kansspelen op afstand reguleert online kansspelen, waar nu honderdduizenden Nederlanders spelen zonder bescherming of toezicht. Het wetsvoorstel creëert de basis voor een vergunningstelsel, zodat de Nederlandse speler veilig en verantwoord kan deelnemen aan online kansspelen per 2015. Door de komst van de nieuwe wetgeving wordt het mogelijk strenge eisen te stellen aan de aanbieders van online kansspelen en zodoende spelers beter te beschermen tegen onder andere kansspelverslaving. Vergunninghouders in Nederland gaan 20% kansspelbelasting, 0,5% bijdrage verslavingsfonds en 1,5% bijdrage aan Kansspelautoriteit afdragen over het bruto spelresultaat.

Zo wordt het eenvoudiger om (nu onzichtbare) spelers met problematisch speelgedrag te signaleren en hen bescherming te bieden. Ook komt er voor de meest risicovolle spelen een centraal register dat probleemspelers tijdelijk kan uitsluiten van deelname aan een spel, of dit nu online is of offline. Ook moeten aanbieders van online kansspelen meebetalen aan een fonds dat bijdraagt aan het tegengaan van kansspelverslaving. Met het wetsvoorstel Kansspelen op afstand worden de handhavingsbevoegdheden van de Kansspelautoriteit uitgebreid.

Kansspel Loterijen

Het loterijstelsel is van grote maatschappelijke waarde. Het kabinet wil dan ook vanaf 2017 ruimte bieden aan nieuwe loterij initiatieven die het maatschappelijk belang centraal stellen, waarbij strikte voorwaarden worden gesteld om dat belang te waarborgen. De eind 2014 aflopende vergunningen worden tot die tijd voorlopig verlengd. Om de loterijen meer ruimte te geven voor innovatie wordt het verplichte afdrachtspercentage van de goede doelen loterijen verlaagd van 50% naar 40%. De afdrachten aan goede doelen blijven daarbij volgens de Goede Doelen Loterijen de komende jaren minimaal gelijk. De Staatsloterij en de Lotto onderzoeken of zij in de toekomst kunnen samenwerken. Staatssecretaris Teeven en staatssecretaris Wiebes van Financiën staan positief tegenover deze verkenning.

Speelcasino’s

Holland Casino is momenteel de enige legale aanbieder van casinospelen in Nederland, met de Staat als enig aandeelhouder. Omdat het staatsaandeelhouderschap en beperking van het aantal aanbieders niet nodig zijn om de kansspeldoelstellingen te realiseren, wordt Holland Casino in 2017 geprivatiseerd en worden er nieuwe aanbieders toegelaten. Daartoe wordt het huidige Holland Casino met 14 vestigingen gesplitst en verkocht. Holland Casino wordt verkocht als groep van 10 vestigingen onder de naam Holland Casino en 4 vestigingen worden afzonderlijk verkocht aan andere nieuwe aanbieders. Daarnaast worden er 2 vergunningen voor nieuwe vestigingen verleend, waardoor Nederland vanaf 2017 mogelijk 16 casino’s heeft.

De vergunningen worden verdeeld over 5 regio’s, om te voorkomen dat er in sommige delen van het land een concentratie van casino’s plaatsvindt terwijl er in andere regio’s illegaal casino-aanbod ontstaat. Alle aanbieders moeten een preventiebeleid voeren dat minstens zo streng is als dat van Holland Casino nu. Gestreefd wordt nog dit jaar een wetsvoorstel voor een nieuw casinoregime in openbare consultatie te brengen.

bronnen:

 1. http://www.rijksoverheid.nl/